Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Személyes adatokat kizárólag a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően kezelünk.

Figyelünk arra, hogy adatait a lehető legbiztonságosabban kezeljük.

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy az Önről tárolt adatokról tájékoztassuk, valamint kérésre töröljük adatait adatbázisunkból az illetékes törvényi előírások figyelembevételével.

Adatkezelő neve: Parketta Technika Shop Kft.

Székhely: 3527 Miskolc, Fonoda utca 2.

Postacím: 3527 Miskolc, Fonoda utca 2.

Telefonszám: +36 46 508- 162

E-mail cím: webshop@parkettatechnika.hu

Weboldal: www.parkettawebaruhaz.hu

továbbiakban: adatkezelő

Az adatkezelési tájékoztató keretein belül, azzal a törvényi kötelességünknek teszünk eleget, mely szerint az adatkezelés hivatalos megkezdését megelőzően tájékoztatnunk kell Önt mint érintettet, hogy hozzájárulása alapján kezeljük.

Ebben a tájékoztatóban kötelességünknek eleget téve részletesen tájékoztatjuk az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, esetleges adatfeldolgozásról és azokról a jogokról és jogorvoslati lehetőségekről, amikkel élhet az adatkezelést illetően.

Ez az adatkezelési tájékoztató hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelését szabályozza.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (4) bekezdésében leírtak szerint, valamint az új EU GDPR rendelet elvárásai alapján kötelességünk tájékoztatni az adatkezelés kapcsán az alábbiakról:

Az Ön személyes adatait, (név és e-mail cím) hírlevél küldés adatkezelési céllal kezeljük és az adatkezelés hozzájárulás jogalapon valósul meg.

Önnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatosan tájékoztatást kérni, adatainak helyesbítését kérelmezni, adatait töröltetni, tiltakozhat az adatainak kezelésével szemben, joga van adathordozhatósághoz, valamint adatkezelési hozzájárulásának visszavonásához.

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig, azaz hírlevélről történő leiratkozásáig kezeljük.

Az adatkezelési folyamatok tervezésekor úgy jártunk el, hogy a személyes adatainak és magánszférájának védelmét biztosítsuk. Gondoskodunk azokról az intézkedésekről és eljárásokról, amelyek az adatvédelemi és információbiztonsági szabályozások kötelezővé tesznek az Infotörvényben, az EU GDPR-ban, valamint egyéb hatályos szabályozásokban.

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan panasszal kíván élni, ezt megteheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).

                Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

                1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

                Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

                Telefon: +36 -1-391-1400

                Fax: +36-1-391-1410

                E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan bírósági jogérvényesítéssel kíván élni, peres eljárást kell kezdeményeznie. A per elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik.

 

Kelt: Miskolc, 2018. május 15.

 

                                                                                              Parkettawebaruhaz.hu
                                                                                         Parketta Technika Shop Kft.

Segíthetünk?
Telefonos ügyfélszolgálat
Poráczki Gabriella:
+3620-4989400
Hétfő - Péntek:
9:00 - 17:00
Laminált - és fa padló szakértő:
Takács László:
+3620-2603321
Elektronikus elérhetőség: